top of page

גיפט קארד למשלוח בדואר

גיפט קארד - סכום מינימלי לטעינה

גיפט קארד - סכום מינימלי לטעינה

100.00 ₪מחיר
 • כרטיס זה ישמש לרכישות בחנויות הפנינג והפנינג טויס בלבד. 

  רשימת החנויות שבהן ניתן להשתמש בכרטיס מופיעה בתקנון המוצג באתר החברה. 

  הכרטיס בתוקף עד שנתיים מיום רכישתו, לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.

  נגנב, אבד או הושחת כרטיס, סכום הכסף שהוטען בו לא יוחזר. כרטיס פגום או מזויף לא יכובד. 

  לא ניתן לטעון בשנית כרטיס. מחזיק כרטיס זה מסכים בעצם החזקתו לתנאי התקנון המפורטים על גבי כרטיס זה ובאתר החברה.

   

  לקבלת מיקום החנויות כנסו לדף סניפי הרשת.

  ניתן למימוש ללא הגבלות. טל' שירות לקוחות 09-9576757

bottom of page