top of page

צעצועים לבנים

אין מוצרים להצגה

* רכב מתכת באריזת בליסטר * 24 רכבים במגוון * גודל 3" (כ- 7.5 ס"מ)

מכוניות מירוץ

* משאית סמי טריילר להובלת מכוניות + 3 רכבי מתכת באריזת קופסה * 2 במגוון * גודל כל מכונית (ללא המשאית) - 3" (כ- 7.5 ס"מ)

* רכב מתכת באריזת בליסטר * 24 רכבים במגוון * גודל 3" (כ- 7.5 ס"מ)

* מארז הכולל 2 רכבי מתכת ואביזרים נוספים * גודל כלי הרכב 3" (כ- 7.5 ס"מ)

bottom of page