פאזל הנסיך הקטן

משתתף מבצע ראשון 15% או השני ב50%